info: 077 - 354 82 21 info@podovenlo.nl
Select Page
PodoVenlo - diabetespodotherapie

Diabetespodotherapie

Bij Podotherapie Sonderkamp & Wijnands hebben alle podotherapeuten veel kennis en kunde in huis op het gebied van diabetespodotherapie. U wordt vakkundig geholpen. Podotherapeut Judith Sonderkamp is gespecialiseerd in diabetespodotherpaie en zet zich in voor alle problematiek ten gevolge van diabetes mellitus en ze kent de laatste nieuwtjes omtrent de behandeling hiervan.
De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Bij Podotherapie Sonderkamp & Wijnands behandelen we patiënten met DM die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Te denken valt hier aan drukverdelende zolen, bescherming van tenen d.m.v. een orthese of schoenadvies .Ook geven wij zonodig preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden.

Patiënten met diabetes mellitus krijgen minimaal één keer per jaar een voet controle waarbij gekeken wordt naar de complicaties die het gevolg kunnen zijn van de diabetes. Er wordt tijdens dit onderzoek gekeken naar algehele voetproblemen, maar het is vooral preventief bedoeld om voetwonden te voorkomen en hiervoor de benodigde adviezen of therapieën te geven. Tijdens het onderzoek zal blijken hoeveel medisch noodzakelijke zorg en behandelingen door de medisch pedicure nodig zijn ter voorkoming van wonden (het zgn. zorgprofiel).

Heeft u klachten of bent u ongerust, neem dan contact met ons op: 077 354 82 21 of info@podovenlo.nl.
Wij adviseren u graag!